UNNFANGELSER MIDT I STORMEN

29.04.2020

Håper du at de kriser og utfordringer du står i bare skal gå over av seg selv? Eller er du av de som velger å legge inn innsats, bidra og å stå løpet ut? Kan vi stole på oss selv og de rundt oss når krisen rammer?

Bedrifter rammes stadig av utfordringer og det gjør også vi personlig. Vi er aldri garantert hvordan livet og omstendighetene velger å dukke opp. I en verden preget av ufattelig høy endringstakt kan det være vanskelig å bryte gjennom.

Hvilke faktorer er det som spiller inn om man kommer gjennom en krise styrket eller svekket?

Næringslivet har gang på gang vist at de bedriftene som kommer mer robust ut av en utfordrende periode er de som hurtig utvikler ny konkurransekraft, feiler raskt og økonomisk, prøver igjen, er omstillingsvillige, innoverer og som ikke minst har forberedt seg på at det utenkelige kan skje.

HOLDNINGER

Hva med mennesker, familiene? Jeg vil påstå at her spiller også omstillingsvilje en vesentlig rolle samt at man stiller med et forberedt mindset; «dette har vi forstilt oss, dette har vi øvet på».

Forskning innenfor bl.a Positiv Psykologi viser at robuste mennesker nettopp gjør akkurat det, de har en holdning til livet som gjør at de anerkjenner at ugunstige og fæle ting skjer. Livet er ikke det retusjerte, perfekte bildet vi stadig fores av på sosiale medier og i normal pressen. I tillegg har robuste mennesker en evne til å fokusere på hva de kan gjøre noe med og hva de ikke kan gjøre noe med. Og dette er ferdigheter alle kan lære seg.

Vi mennesker er koblet slik fra urmenneskets tid at for å overleve må vi rette vår oppmerksomhet mot det som kan gå galt, alle farer og alt som er negativt. Dette gjør at vi har en hjerne som fremmer et tankesett hvor negative situasjoner og hendelser setter seg som borrelås, mens de positive impulsene preller av oss som vann på gåsa.

Et par andre kvaliteter forskning viser at robuste mennesker innehar, er evnen til å finne noe å være takknemlig for, selv i de vanskeligste situasjoner.

Hva kan vi og næringslivet lære av dette?

SATSNINGSOMRÅDER

Hva skal bedriftens satsning være fremover, hva skal familiens satsning være, hvor vil du legge inn din innsats?

Kan det være slik at hvordan bedriften tenker rundt situasjonen akkurat nå, og agerer henholdsvis, har en avgjørende effekt om man kommer styrket eller svekket ut av krisen?

I så fall hvordan skal man da tenke? Simon Sinek, kjent forfatter og foredragsholder, påpeker at det er en forskjell om man som spør seg «hvordan skal vi komme oss gjennom dette?» Og «hvordan skal vi endre oss for å komme oss gjennom dette?». 


BRÅTT OG BRUTALT

Kriser er ikke nytt. Allikevel må jeg påpeke at COVID 19 kom uventet, brått og brutalt. Verden i dag er blitt annerledes. For mange fører en usikker situasjon til frykt og stress. Vi kommer i en overlevelses modus som individ og som bedrift. Når vi er i overlevelsesmodus er ikke det et tidspunkt hvor det er mest naturlig å tenke kreativt, nytt og fremtidsrettet. Det er nuet som gjelder, ikke så mye fremtiden. Vi er i en sprint, ikke et maraton.

Mennesker er mer følelsesstyrt enn vi liker å tro. Det er naturen i oss. I en situasjon preget av frykt kan mye rart fremstå som hensiktsmessig når vi reagerer raskt.

De følelsesstyrte beslutningene kan føre til besynderlige og lite gjennomtenkte valg. Som ledere, som bedrift og som mennesker må man være bevisst på dette, slik at virksomheten/ familien ikke bare blir styrt av følelser preget av frykt og spontanitet.

Vi er absolutt inne i noe usikkert og uvant, og aner knapt hvordan utgangen av dette vil bli. Men det er akkurat kanskje her mulighetene ligger!

MENNESKER ER STORTSETT TIL Å STOLE PÅ

Hvem skal vi velge å være? Hva skal vi representere idet vi står ved dørterskelen til det som kommer etterpå. En ting jeg vil påpeke, da snakker jeg av min egen erfaring, er at mennesker stort sett er til å stole på, mennesker vil hverandre vel. Vi vil være en del av løsningen ikke problemet. Det har vi vist i utallige eksempler over de siste ukene;

Vi har tatt kontoret og arbeidsplassen hjem, vi har tatt skolene inn i stua og på kjøkkenet, barnehagen har vært rundt bena våre. Treningssentret er blitt byttet ut med alt det naturen har å by på, gårdsrommet, stua foran Youtube, vi har løftet på hverandre på trestokker og søppelsekker. Vi har ryddet strender. Vi har samlet oss på digitale arenaer, vært sosiale der, store og små. Noen som har venner spredd over hele landet, ja over verden, har knyttet sterkere bånd nå enn på flere år. Skoler og barnehager har ringt hjem, laget oppgaver, videoer og vist hvor mye de bryr seg. Vi har børstet støv av ludoen, og Geni med spørsmål fra 1992 og hatt det latterlig gøy med våre nærmeste. Noen har fått mer tid og noen har fått lov til å kjenne på at tida går litt saktere. Deilige ekstra lange minutter. Kanskje du har tatt tilbake det å bare la blikket hvile ut vinduet, med kaffekoppen i hånda.....


Flere bedrifter har samlet arbeidskraften og vist dem tillit. De ansatte stiller seg til disposisjon, hvor kan jeg bidra? hva kan jeg bidra med? Vi har tatt på oss nye oppgaver, delt informasjon og best practice, vært gode digitale kollegaer, inkludert og ivaretatt hverandre og veien videre. Vi skaper veien videre. Lederen som våger å være leder har ledet de ansatte gjennom krisen uten å bli en del av den. Et problem løser vi ikke alene, den løser vi sammen. Bedrifter og kursholdere har logget seg på digitalt og tilbudt tjenester gratis, coacher over hele landet har stilt seg tilgjengelig som samtalepartner til de som trenger det gratis.

Helsevesenet, Renovasjonen, Butikkemedarbeidere, Ansatte i apoteket, Bussjåfører, Taxisjåførerer.....Lista er så lang. Så fint lang. Fra Mikael 18 år i kassen på Rema 1000 til Dr. Johnsen på 52 på Universitetssykehuset og Sykepleier Nathalie 69 som faktisk tar opp yrket sitt etter pensjon - for å bidra.

Dette er bare en promille av alt vi får til, som viser hva vi er i stand til, hva vi gjør når ting er utfordrende. Når vi vokser. Er i vekst. Skaper noe nytt. Setter ny standard.
Ja, mennesker er stort sett til å stole på. Vi viser oss som robuste og endringsvillige, vi ser fremover og vi lærer. Vi har fått til så ufattelig mye som er verdt å ta med seg videre.

ETTER MØRKET KOMMER....

Når vi kommer ut av mørket vil noe være forandret. Mye mer enn vi aner akkurat nå til det bedre, hvis vi velger å ta det med oss! Når flere av oss står mer robust, står vi også mer robust til å stå stormen ut, være der for de som sliter ekstra. Fremover. Sammen. For dette, folkens, det er ikke en sprint......