Stressmestring | Endring | Livskvalitet | Tidsledelse | Resiliens | Motivasjon | Balanse
Jeg gjør oppmerksom på at for øyeblikket, pga. regjeringens veiledning angående COVID-19-viruset, tilbyr jeg kun telefon- og videosamtaler. Jeg returnerer til normal praksis så snart dette er mulig.

Bestill gratis konsultasjonstime i dag: