NÆRINGSLIVS COACHING

Næringslivs/ bedrifts coaching kan være både personlig coaching eller team coaching. Det kan være nyttig for alle som har ulike utfordringer i jobben/ på arbeidsplassen, både som leder eller som medarbeider. Ofte blir coaching-prosessen en kombinasjon med livscoaching, fordi alt henger sammen.

.

Hvordan kan din bedrift dra nytte av coaching? 

I en verden hvor endringstakten er større enn noen gang, kan de ansatte være bedriftens viktigste kapital.

Samtidig er alle sammensatte individer som preges ulikt av endring, utfordringer og et høyt tempo. Vi motiveres av forskjellige oppgaver, trives i ulik kontekst, har ulike stress triggere.

Omgivelsene kan fort bli en "syndebukk" for ledere og ansatte når noe går galt, noe som kan hindre læring og utvikling.

Bedrifts coaching kan la ledere og ansatte:

 • Forstå bedre bekymringene i en konfidensiell og støttende atmosfære
 • Ta ansvar for å økt selvledelse 
 • Gi en påminnelse av hva styrkene sine er
 • Bygge et positivt forhold leder og ansatte seg i mellom
 • Bygge selvtillit for å takle utfordringer

 • Sette meningsfulle mål
 • Øke effektivitet, innovasjon og kreativitet
 • Dra mer nytte av gode prosesser/ strukturer som allerede er tilstede (HR Policy, visjon, tidligere suksess)

Min erfaring tilsier at mange mennesker tilnærmer seg arbeidet med ny handlekraft etter coaching, identifiserer kvaliteter og ferdigheter som ikke er utnyttet tilstrekkelig tidligere og som kan bidra til ny driv, økt engasjement og motivasjon.

Bedriftscoaching tilbyr en konfidensiell og profesjonell måte å støtte ledere, HR og ansatte for å adressere utfordringer i bedriften.

En Bedriftscoach kan også være en ideell samarbeidspartner ved helse/ velvære og stressreduserings tiltak i bedriften.

Eksempler på tema:

 • Endring/ Omstilling 
 • "Work - life Balance"

 • Stressmestring

 • Økt effektivitet

 • Målutvikling

 • Øke evne til å se muligheter

 • Utvikling av samhandling og samarbeid

 • Personalutvikling/ Lederutvikling

 • Bli en tydelig leder

ETW Coaching | Bedrifts- og personlig coaching