COACHINGBLOGG

 

Det beste spørsmålet jeg får, stiller selv eller hører at blir stilt andre, kan noen ganger likestilles emosjonelt med det å motta en førstepremie. Det gir meg fryd og frysning. Innsikten, potensialet, avsløringen, oppdagelsen og læringen et spørsmål kan forløse er muligens en av årsakene til at enkelte journalister, talkshowverter, ledere,...

"Kjærlighetens Dag" står for døren. Dagen byr opp til en anledning til å gi noen man er glad i en oppmerksomhet. I form av blomst, finere middag, et kort, et dikt, et smykke eller en flaske vin?

Ut fra min erfaring så er det et langt større FOKUS på de negative effektene av COVID -19 enn de potensielt positive. Her velger jeg å skrive om daglig EMOSJONELL VELVÆRE og balanse.

I dag blir vi konstant underholdt, programmert og instruert av en industri som bidrar til at vi er på god vei til å bygge en kultur som sørger for at vi hele tida holder oss opptatt. Distrahert.

Hva som er god ledelse er et relevant tema som stadig er i søkelyset, og synet på hva som er god ledelse er i endring. Ledere selv får ofte støtte fra arbeidsgiver og hjelp til å utøve lederrollen. I samme inn-pust så florerer det med ulike lederprogram, ledelsesteorier, forskning på hvilken type ledelse har best effekt, bøker om ledelse, foredrag,...

Om vi noen gang vil forstå fenomenet stress fullt ut er lite sannsynlig. Tilsvarende er vel også forståelsen av hverandre. Dersom en mulig gevinst av økt forståelse for egen og andres stressrespons er å få det bedre med seg selv og de rundt seg, er det ikke da et fenomen verdt å flombelyse jevnlig fra ulike hold?

Barn og ungdoms digitale vaner er blitt et frustrasjonsmoment som bygger seg opp for mange foreldre og har gitt utløp for mye bekymring og utallige diskusjoner på ulike arenaer i familier, på skole og på fritidsaktiviteter. Mange opplever en fremmed og ukontrollert mediehverdag, mangel på klare retningslinjer og regulering for barnas skjermtid. Vår...

Håper du at de kriser og utfordringer du står i bare skal gå over av seg selv? Eller er du av de som velger å legge inn innsats, bidra og å stå løpet ut? Kan vi stole på oss selv og de rundt oss når krisen rammer?

TIDSTYVENE

15.04.2020

«Det er så travelt». «Jeg får ikke tid til en eneste ting». «Døgnet har for få timer». «Kan noen fikse tidsklemma?». Tidsledelse, Tidspress. Kvalitetstid.

Verden er i "Situasjon - Annerledes", og vi møter et media på TV, Internett, i aviser, på radio som rapporterer om en tid som er dyster og skummel. I beste fall usikker.