ETW / Elisabeth T. Wetteland 

Blant en myriade av spesialister, terapeuter, coacher og flere, vil du selvsagt vite hvem du skal henvende deg til. Hvem som skal heie på deg, utfordre deg og styre en prosess som du synes er verdiskapende for deg selv eller din bedrift.

Du har søkt deg frem til denne websiden av en grunn. Det kan være at det er noe i ditt liv/ i din bedrift du har lyst å ta tak i, å gjøre noe med. 

Om meg

Jeg er utdannet NLP (Nevro Lingvistisk Programmering) Leadership Coach samt har en Executive Master grad i Management . I tillegg har jeg i løpet av de siste 3 årene tatt fordypninger innen Positiv Psykologi, Design Thinking, Personal Resilience og Talent Management.
Jeg har lang og allsidig erfaring innen HR og Karriere Rådgivning,  hvor mye av arbeidshverdagen har inkludert det å bistå mennesker med/i  å håndtere endringer og utfordringer profesjonelt og personlig. 

Jeg er gift 4-barns mor som bor i Stavanger og bruker mye av min fritid til å følge opp ulike alderstrinn i sine aktiviteter og interesser. Jeg henter mye inspirasjon og energi fra samvær med familie og venner, meditasjon, utendørsaktiviteter samt å holde meg i form. I 2019 utfordret jeg meg selv med å delta på 5 OCR-løp samt å starte med innendørs klatring. Disse aktivitetene har blitt en vesentlig driv for å fremme egen helse og livsglede.

I min karriere har jeg vært med på oppgangstider og nedgangstider. Tatt del i omstillinger og større nedbemanningsprosesser samt jobbet med leder og organisasjonsutvikling. Jeg har bistått kollegaer og venner i sine utfordringer samt hatt mine egne livskriser både personlig og profesjonelt.

Mennesker, relasjoner og prosesser har alltid interessert meg. Hva er det som gir den enkelte økt livskvalitet,  mestringstro, personlig vekst og utvikling? Hvorfor presterer noen team bedre enn andre? Hvilke faktorer påvirker vår evne til å fungere optimalt?

Min erfaring både personlig og som Coach er at økt bevissthet og innsikt om seg selv, sine omgivelser samt hvilke tanker man gjør seg om det som skjer, har skjedd og kan skje påvirker vår evne til å tilpasse oss det som skjer i livene og omgivelsene våre. 

I dag er jeg er opptatt av å bruke min livserfaring og utdanning til å bistå andre i sin livs/endrings reise.

 Jeg har et positivt menneskesyn som tar utgangpunkt i at du har mange ubrukte ressurser. Det finnes ikke noe rett eller galt. Du er ekspert på ditt liv og jeg på mitt. Jeg har min strategi, du har din.

Samtidig vet jeg at livet skjer underveis, det byr på utfordringer. Dermed er det viktig å ha aksept for at det er OK å ha det tøft, det er OK å slite. For meg har denne innsikten om aksept gjort at «guarden» senker seg og jeg får lettere tilgang på de ressurser og verktøy jeg trenger for å stå mer balansert i det som er vanskelig. 

Som din Coach og samtalepartner er jeg tilstede med respekt, stødig kompetanse, empati, gode intensjoner samt at jeg trives med å ha litt humor når det passer inn. Jeg lytter aktivt, gir impulser og stiller spørsmål som fører til refleksjon. Dette bidrar til en fremtidsrettet og resultatorientert prosess som gir rom for bevisstgjøring, motivasjon, læring og handling.

Jeg forholder meg til de etiske retningslinjene som er nedfelt i Norsk bransjestandard for coaching fra Den Norske Coach Forening (DNCF). Denne kan lastes ned fra nettstedet www.dncf.no 

ETW Coaching | Bedrifts- og personlig coaching