no

NLP - Nevro Lingvistisk Programmering

NLP bygger på en forståelse av hvordan hjernen vår fungerer når den skaper mening av verden for å produsere konkrete handlinger, og står for Nevro Lingvistisk Programmering.

Nevro: "Studien av sinnet og nervesystemet (hvordan vi tenker)". Det referer til all informasjon og erfaring vi tar opp gjennom våre sanser (se, høre, føle, lukte smake).

Lingvistisk: «Studiet av språk, hvordan det påvirker oss og hvordan vi bruker det". Det refererer til måten vi gir mening til nevnte informasjon ved å organisere den i språkstrukturen.

Hvorvidt vi vi klarer å foreta oss noe vil være avhengig av om vi er i stand til å styre nervesystemet, dvs. hjernen med vår bevisste vilje.

Mennesker som anses som vellykkede, kommuniserer gjerne med seg selv (selv-snakk) på en måte som optimaliserer ressursene deres, og dermed skaper flest mulige alternative valg.

Programmering: "Sekvensen av handlingene våre, hvordan vi motiverer oss til å nå våre mål. Evnen til å oppdage og bruke programmene vi kjører (vår kommunikasjon til oss selv og andre) i våre nevrologiske systemer for å oppnå våre spesifikke og ønskede resultater. "

NLP sammenligner gjerne hjernen med en PC og viser hvordan vi kan "programmere" oss selv gjennom det vi tenker og det vi sier. Hver enkelt kan lære å utvide hensiktsmessige atferdsprogrammer som man tidligere lærte, og forandre de som ikke lenger fremstår som hensiktsmessige.

For å presisere med et sitat av Richard Bandler (grunnlegger NLP): "Vi har fått verdens mest avanserte PC i fødselsgave - men vi fikk ikke med bruksanvisningen!". NLP er et forsøk på å gi en bruksanvisning fullt av verktøy og teknikker, for å kunne skape indre programmer som gir mer hensiktsmessige og bedre resultater.

Vi mennesker er "lærende" individer fra før fødsel av og må hele tiden utvikle og tilpasse oss livet og verden vi lever i. Vi gjør dette ulikt, på ulikt vis, i ulik takt og med ulike forutsetninger. Dette medfører at ingen to individer erfarer livet helt likt. Hvor du ble født, når du ble født, hvem foreldrene dine er, hvem vennene dine er, utdanning, traumer osv. har innflytelse på hvordan du oppfatter livet og dine omgivelser. To personer kan være vitne til samme hendelse og beskrive denne på to vidt forskjellige måter.

NLP er opptatt av de indre prosesser som hele tiden foregår i et menneske og hvordan den prosessen påvirker hvordan vi organiserer vår oppfattelse av verden. Altså, hvordan vi tenker, føler og handler for å produsere konkrete resultat. Det kan være det du gjør for å føle deg vel, for å få dine venner til å le eller for å fremme ditt argument i et møte på jobb.

Vi blir eksponert for ufattelige mengder av informasjon hele tiden, ut i fra alle disse sletter vi mesteparten. Det foregår altså en seleksjon av hvilken informasjon vi tar inn i gitt øyeblikk. Det vi tar inn gjennomgår en indre prosess hvor vi fortolker, forvrenger og generaliserer. Deretter trekker vi inn vår erfaring og kunnskap for å skape mening av informasjonen. Mot slutten av prosessen, før vår mening av gitt informasjon kommer til uttrykk i handling, så blir vår mening også påvirket av hvordan vi har det der og da, er vi syke, på godt/ dårlig humør, ytre omstendigheter som været osv.

Meningen og forskjellen vi tillegger det vi opplever er avhengig av hvem som ser, hvordan han/hun ser på det, hvilke filtre de ser gjennom og nøyaktig fra hvilket perspektiv de ser det fra.

En far som har sett sin datters økende innsats i et fag det siste året vil sitte med en annen holdning til en 3er i faget enn muligens datterens nye lærer.

I NLP er vi opptatt av å utforske den subjektive opplevelsen til den enkelte. Den subjektive opplevelse vil si hvordan en person organiserer sine sanser og sin indre prosess rundt den informasjonen personen blir eksponert for.

Hva du gjør på innsiden har stor innflytelse på utfallet. I praksis betyr det at du ikke behøver å stå fast i "gamle" mønstre, tanker eller atferd som er til hinder og som ikke lenger er hensiktsmessige for deg.

En mor som kommer hjem og observerer at barna ikke har ryddet etter seg, det flyter og de er oppe på loftet og leker. Hun kan erkjenne rotet, det betyr at ungene har det travelt, er med venner og har det gøy, og så slår hun seg til ro med det. Eller så kan hun hisse seg opp, være på jakt etter flere ting de ikke har gjort og lange ut mot ungene.

I NLP blir våre forestillinger om det som skjer behandlet som det vi kaller forutsetninger - ikke som fakta eller sannheter. I hovedsak har du et bevisst valg om hva du tror, hva du er overbevist om. Hvis du ikke liker resultatene du får fra en tro eller overbevisning, har du muligheten til å endre det.

NLP kan hjelpe på utallige områder av ditt private og profesjonelle liv; sette seg tydelige mål og vite hva som skal til for å gjennomføre dem, endre negative følelser, begrensninger, beslutninger, fobier, dårlige vaner, kommunikasjonsevner osv. Å jobbe med NLP bidrar til å oppnå den endringen og resultatene du ønsker.

Som NLP-coach jobber jeg sammen med mine kunder for å endre mønstre som ikke lenger er hensiktsmessige og utfordrer kundene til å bevege seg ut av komfortsonen sin. Å bryte barrierer og ta sjanser hjelper til å utvikle et fyldig, meningsfullt og uendelig mer tilfredsstillende liv.

NLP's BAKGRUNN

NLP ble utviklet i 1972 av John Grinder (Lingvist) og Richard Bandler (Psykolog).

Bandler var fasinert av gestalt terapi og arbeidet til Fritz Perls. Hans terapeutiske arbeid med mennesker gav raske, gjennomgripende og tilsynelatende magiske resultater.

Bandler var frustrert over den endeløse akademiske fordypningen i upraktiske psykologiske teorier. Han mente at studiene på universitetet var for mye fokusert på hvorfor mennesker fikk funksjonsforstyrrelser og var syke. Han ønsket dermed å lære seg praktiske og effektive ferdigheter som ville gi forutsigbare resultater innenfor personlig utviklingsarbeid. Han ordnet en avtale på universitetet om å igangsette et prosjekt der hensikten var å lage en ny og virksom modell for psykoterapi: en som andre raskt kunne lære. Som prosjektveileder fikk han hjelp fra assisterende professor i lingvistikk, John Grinder.

Bandler og Grinder var fasinerte av menneskelig dyktighet og deres mål var å finne frem til en rekke praktiske teknikker som kunne hjelpe mennesker med å skape de forandringene de ønsket. Hva er det som får mennesker til å sitte fast i problemer, og hva må til for å komme seg videre ?

Med dette som mål begynte Bandler og Grinder å studere tanke- og kommunikasjonsmønstre hos suksessfulle mennesker og startet med å se på arbeidet til Fritz Perls, psykoterapeuten bak gestaltterapi, Virginia Satir, "mor til familieterapi" og Milton Erickson, den første terapeuten som brukte hypnose til medisinske formål.