PERSONLIG COACHING

Personlig (privat) coaching vektlegger et tillitsfullt og tilpasset samarbeid mellom coach og kunde. En grunnleggende holdning i det coachende forholdet er at kunden er ekspert på sitt eget liv. 
Her jobber vi med forskjellige områder, både på det personlige og på det profesjonelle plan. Det kan være et prekært tema eller en generell prosess.

Hvorfor personlig coaching?

Gjennom personlig coaching bidrar og støtter jeg deg til å avdekke hva du virkelig ønsker å jobbe med, hva du ønsker å oppnå. Gjennom ulike øvelser, metoder og samtaleteknikk bidrar jeg til at du får en økt forståelse og bevissthet om hva du virkelig vil gjøre. Deretter tar vi fatt på å låse opp motivasjonen din for å gjøre dette.

Som din Coach vil jeg bidra til at du forstår situasjonen tydeligere, finner dine egne ideer og tilnærminger for å kunne ta konstruktive skritt mot å oppnå ønsket resultat. Disse kan være så store eller så små skritt som du vil.

Jeg vil fokusere utelukkende på situasjonen din og gi deg full oppmerksomhet og engasjement. Jeg vil stille deg en serie spørsmål for å best mulig forstå hvordan du ser deg selv og din verden, og hjelpe deg med å avklare ditt/dine mål. Samtalene er basert på tillit og åpenhet, og gjøres helt konfidensielt.

Eksempler på tema:

  • Stress og uro

  • Manglende motivasjon

  • Komme på rett spor

  • Jobbsøking/ endring

  • Helserelaterte utfordringer

  • Utbrenthet

  • "Work-life Balance"

  • Føler meg.....

  • Redd for.......

  • Veivalg

ETW Coaching | Bedrifts- og personlig coaching